Sự khác biệt giữa tóc xám và tóc trắng là gì?


Câu trả lời 1:

Nếu bạn nhìn vào từng sợi tóc, thì tóc màu xám có thể chỉ ra một số sắc tố còn sót lại trong tóc trong khi tóc trắng không còn sắc tố.

Nếu bạn nhìn vào toàn bộ mái tóc, đó sẽ là sự pha trộn màu sắc còn lại trên tóc và tóc trắng có khả năng hầu như không còn sắc tố nào trong tóc trong khi tóc màu xám sẽ có một chút pha trộn của tóc màu, một phần và không màu.

Ngoài ra ánh sáng rất quan trọng trong nhận thức về màu tóc, vì vậy nếu bạn nhìn vào tóc trong một số ánh sáng, nó có thể trông rất xám / trắng hoặc ít xám / trắng hơn. Bên trong tóc thường có màu xám / trắng ít hơn, so với bên ngoài, đặc biệt là vào một ngày nhiều mây, tóc trắng / xám xuất hiện nhiều hơn.


Câu trả lời 2:

Đối với hầu hết các phần, lượng màu xám trên tóc tự nhiên của bạn được gọi là màu xám.

Tóc bạc là tóc đã mất sắc tố. Nó có vẻ là màu xám khi có một vài sợi, nhưng càng có nhiều lông màu xám, nó càng gần với màu trắng. Khi bạn không còn sắc tố trên tóc, nó có vẻ trắng.

Miễn là có một vài sợi màu ban đầu của bạn, bạn có thể khẳng định rằng đó là màu xám.

Ngẫu nhiên, tóc màu xám thường bù đắp cho những thay đổi về nước da của bạn khi bạn già đi. Màu xám làm mềm sự xuất hiện của màu tóc của bạn, điều này khen ngợi sự mất sắc tố trên da của bạn. Bạn không nhận thấy ai đó có mái tóc rất tối (rõ ràng đã nhuộm) trông không tự nhiên so với màu da của người già?


Câu trả lời 3:

Đối với hầu hết các phần, lượng màu xám trên tóc tự nhiên của bạn được gọi là màu xám.

Tóc bạc là tóc đã mất sắc tố. Nó có vẻ là màu xám khi có một vài sợi, nhưng càng có nhiều lông màu xám, nó càng gần với màu trắng. Khi bạn không còn sắc tố trên tóc, nó có vẻ trắng.

Miễn là có một vài sợi màu ban đầu của bạn, bạn có thể khẳng định rằng đó là màu xám.

Ngẫu nhiên, tóc màu xám thường bù đắp cho những thay đổi về nước da của bạn khi bạn già đi. Màu xám làm mềm sự xuất hiện của màu tóc của bạn, điều này khen ngợi sự mất sắc tố trên da của bạn. Bạn không nhận thấy ai đó có mái tóc rất tối (rõ ràng đã nhuộm) trông không tự nhiên so với màu da của người già?


Câu trả lời 4:

Đối với hầu hết các phần, lượng màu xám trên tóc tự nhiên của bạn được gọi là màu xám.

Tóc bạc là tóc đã mất sắc tố. Nó có vẻ là màu xám khi có một vài sợi, nhưng càng có nhiều lông màu xám, nó càng gần với màu trắng. Khi bạn không còn sắc tố trên tóc, nó có vẻ trắng.

Miễn là có một vài sợi màu ban đầu của bạn, bạn có thể khẳng định rằng đó là màu xám.

Ngẫu nhiên, tóc màu xám thường bù đắp cho những thay đổi về nước da của bạn khi bạn già đi. Màu xám làm mềm sự xuất hiện của màu tóc của bạn, điều này khen ngợi sự mất sắc tố trên da của bạn. Bạn không nhận thấy ai đó có mái tóc rất tối (rõ ràng đã nhuộm) trông không tự nhiên so với màu da của người già?