Sự khác biệt giữa sáng tạo và phát minh là gì?


Câu trả lời 1:

Nếu bạn là một người sáng tạo thì bạn tạo ra. Nếu bạn là một nhà phát minh thì bạn phát minh ra. Sự khác biệt là gì? Người tạo ra áp dụng, làm cho một cái gì đó từ không thành gì hoặc từ một cái gì đó ở giữa hình thức trừu tượng hoặc không xác định của một cái gì đó thành một cái gì đó. Nhà phát minh là, từ một cái gì đó đến một cái gì đó có ở giữa một cái gì đó được xác định. Sáng tạo có nghĩa là không có bộ quy tắc rõ ràng hoặc có thể giải thích ở giữa trong khi sáng chế có các quy trình và các bước hoặc quy trình rõ ràng về cách thức thực hiện.


Câu trả lời 2:

Suy nghĩ về ý tưởng kinh doanh sáng tạo? Bạn tập trung ở đâu? Sự phát minh? Sự đổi mới? Sáng tạo?

Tôi luôn ngạc nhiên bởi số lượng khách hàng của chúng tôi không tạo ra sự khác biệt giữa các khái niệm này. Bạn có thể làm cho sự khác biệt?

Một sự khác biệt rõ ràng và trọng tâm hành động phù hợp của bạn chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp của bạn. Hãy khám phá lý do tại sao.

Sáng tạo là khả năng của bạn để tưởng tượng các khái niệm mới. Nó không yêu cầu tạo ra giá trị. Đó là lý do tại sao khi chúng ta chạy các phiên động não; chúng tôi không cho phép các khái niệm được sàng lọc công đức. Chúng tôi đang phân kỳ và tìm kiếm tất cả các ý tưởng có thể. Sáng tạo đóng một vai trò quan trọng trong cả phát minh và đổi mới, nhưng chỉ là thành phần đầu cuối của mỗi.

Phát minh và đổi mới. Họ đã bị lạm dụng triệt để đến mức khó có thể nói ra sự khác biệt giữa họ. Tuy nhiên, họ không thể khác hơn.

Bài đăng thực tế: 6 sự thật tuyệt vời về đổi mới bạn cần biết

Đổi mới là quá trình thông qua đó giá trị được tạo ra và cung cấp cho cộng đồng dưới dạng một giải pháp mới. Chúng tôi đã cố tình chọn để đóng khung định nghĩa là một quá trình. Nó cũng có thể được sử dụng để mô tả một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, đầu ra của quy trình. Trong cả hai trường hợp, các yếu tố chính của ý nghĩa là phân phối giá trị và tính mới.

Phát minh rất khác biệt với sự đổi mới. Khi một ý tưởng mới xuất hiện hoặc một bằng sáng chế mới được đưa ra thì đó là một phát minh. Đó là khoảnh khắc eureka cổ điển khi một người có ý tưởng về chiếc bẫy chuột tốt hơn và bắt đầu tạo ra nó, đặt ra mối quan tâm về việc ai sẽ mua nó cho một ngày khác.

Khi bạn xem xét ba thuộc tính mà một phát minh phải có được bằng sáng chế - tính mới, không rõ ràng, tiện ích - bạn có thể thấy sự khác biệt của nó với một sáng tạo. Một là những đổi mới có thể rõ ràng. Khác là trong khái niệm về tiện ích. Các phát minh chỉ cần hữu ích cho nhà phát minh và có tiện ích dễ nhận biết đối với luật sư sáng chế. Đổi mới phải trả lời cho một đối tượng rộng lớn hơn nhiều. Chúng phải được thông qua trong thực tế bởi cộng đồng người dùng dự định để được coi là một sự đổi mới thực sự.

Phát minh thường được xem là một nguồn tăng trưởng kinh tế. Kết quả là, phát minh đã được liên kết trong tâm trí công chúng để thành công trên thị trường. Không phải vậy. Đó là sự đổi mới tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, doanh nghiệp mới và công việc mới. Các doanh nghiệp cần phải tập trung vào sự đổi mới nhiều hơn là phát minh.

Thị trường

Phát minh được nhận thức chính xác như một nền tảng của sự đổi mới. Nó tạo ra những ý tưởng mới, bằng sáng chế, nguyên mẫu, thiết kế, cũng như các thí nghiệm đột phá và nguyên mẫu làm việc. Tuy nhiên, chính sự đổi mới đã biến những phát minh này thành các sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp thương mại. Cuối cùng, một phát minh chỉ có giá trị bởi thị trường khi khách hàng sử dụng hoặc mua nó. Ví dụ, công nghệ đằng sau TV màn hình phẳng đã được phát minh từ nhiều thập kỷ trước. Sự đổi mới đột phá là ứng dụng công nghệ đó vào sự thèm ăn vô độ của công chúng đối với HDTV màn hình lớn. Đó là sự đổi mới.

Đáp ứng nhu cầu

Đổi mới là một quá trình rất khác so với phát minh. Khi một nhu cầu được xác định và một sản phẩm hoặc dịch vụ được phát triển để đáp ứng nhu cầu đó, bạn có một sự đổi mới. Mọi người nói về "phát minh" bóng đèn hoặc "phát minh" của iPhone, trong khi thực tế cả Thomas Edison và Steve Jobs đều không phải là nhà phát minh. Cả hai đều sử dụng công nghệ hiện có theo những cách mới để hướng đến một thị trường lớn cho kết quả. Họ là những người đổi mới.

Khi ra mắt một doanh nghiệp đầu tiên hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải hiểu rằng một phát minh, dù được truyền cảm hứng như thế nào, sẽ không có giá trị nhiều nếu không ai muốn mua nó. Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm các trung tâm tăng trưởng mới, điều quan trọng là phải hiểu rằng việc lên ý tưởng sản phẩm mới có giá trị thấp hơn nhiều so với việc xác định mong muốn và nhu cầu của người tiêu dùng và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ để đáp ứng chúng.

Thông điệp của chúng tôi cho các doanh nghiệp là đơn giản. Hãy suy nghĩ giống như một nhà đổi mới. Tìm hiểu quá trình đổi mới. dành thời gian ở mặt trước cho những gì thị trường cần, thay vì cố gắng xây dựng một chiến dịch tiếp thị khéo léo bán phát minh của bạn. Đó là cách tốt nhất để thành công.

Đổi mới không phải là nói, mà là về việc làm. Hành động. Vì vậy, hãy di chuyển và bắt đầu hành trình của bạn từ nhà đổi mới tình cờ đến một nhà lãnh đạo kinh doanh đổi mới hiệu suất cao.

Mike Schoultz là người sáng lập Digital Spark Marketing, một cơ quan tiếp thị kỹ thuật số và dịch vụ khách hàng. Với 40 năm kinh nghiệm kinh doanh, ông viết blog về các chủ đề liên quan đến việc cải thiện hiệu suất kinh doanh của bạn. Tìm anh ấy trên G +, Twitter và LinkedIn.


Câu trả lời 3:

Suy nghĩ về ý tưởng kinh doanh sáng tạo? Bạn tập trung ở đâu? Sự phát minh? Sự đổi mới? Sáng tạo?

Tôi luôn ngạc nhiên bởi số lượng khách hàng của chúng tôi không tạo ra sự khác biệt giữa các khái niệm này. Bạn có thể làm cho sự khác biệt?

Một sự khác biệt rõ ràng và trọng tâm hành động phù hợp của bạn chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp của bạn. Hãy khám phá lý do tại sao.

Sáng tạo là khả năng của bạn để tưởng tượng các khái niệm mới. Nó không yêu cầu tạo ra giá trị. Đó là lý do tại sao khi chúng ta chạy các phiên động não; chúng tôi không cho phép các khái niệm được sàng lọc công đức. Chúng tôi đang phân kỳ và tìm kiếm tất cả các ý tưởng có thể. Sáng tạo đóng một vai trò quan trọng trong cả phát minh và đổi mới, nhưng chỉ là thành phần đầu cuối của mỗi.

Phát minh và đổi mới. Họ đã bị lạm dụng triệt để đến mức khó có thể nói ra sự khác biệt giữa họ. Tuy nhiên, họ không thể khác hơn.

Bài đăng thực tế: 6 sự thật tuyệt vời về đổi mới bạn cần biết

Đổi mới là quá trình thông qua đó giá trị được tạo ra và cung cấp cho cộng đồng dưới dạng một giải pháp mới. Chúng tôi đã cố tình chọn để đóng khung định nghĩa là một quá trình. Nó cũng có thể được sử dụng để mô tả một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, đầu ra của quy trình. Trong cả hai trường hợp, các yếu tố chính của ý nghĩa là phân phối giá trị và tính mới.

Phát minh rất khác biệt với sự đổi mới. Khi một ý tưởng mới xuất hiện hoặc một bằng sáng chế mới được đưa ra thì đó là một phát minh. Đó là khoảnh khắc eureka cổ điển khi một người có ý tưởng về chiếc bẫy chuột tốt hơn và bắt đầu tạo ra nó, đặt ra mối quan tâm về việc ai sẽ mua nó cho một ngày khác.

Khi bạn xem xét ba thuộc tính mà một phát minh phải có được bằng sáng chế - tính mới, không rõ ràng, tiện ích - bạn có thể thấy sự khác biệt của nó với một sáng tạo. Một là những đổi mới có thể rõ ràng. Khác là trong khái niệm về tiện ích. Các phát minh chỉ cần hữu ích cho nhà phát minh và có tiện ích dễ nhận biết đối với luật sư sáng chế. Đổi mới phải trả lời cho một đối tượng rộng lớn hơn nhiều. Chúng phải được thông qua trong thực tế bởi cộng đồng người dùng dự định để được coi là một sự đổi mới thực sự.

Phát minh thường được xem là một nguồn tăng trưởng kinh tế. Kết quả là, phát minh đã được liên kết trong tâm trí công chúng để thành công trên thị trường. Không phải vậy. Đó là sự đổi mới tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, doanh nghiệp mới và công việc mới. Các doanh nghiệp cần phải tập trung vào sự đổi mới nhiều hơn là phát minh.

Thị trường

Phát minh được nhận thức chính xác như một nền tảng của sự đổi mới. Nó tạo ra những ý tưởng mới, bằng sáng chế, nguyên mẫu, thiết kế, cũng như các thí nghiệm đột phá và nguyên mẫu làm việc. Tuy nhiên, chính sự đổi mới đã biến những phát minh này thành các sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp thương mại. Cuối cùng, một phát minh chỉ có giá trị bởi thị trường khi khách hàng sử dụng hoặc mua nó. Ví dụ, công nghệ đằng sau TV màn hình phẳng đã được phát minh từ nhiều thập kỷ trước. Sự đổi mới đột phá là ứng dụng công nghệ đó vào sự thèm ăn vô độ của công chúng đối với HDTV màn hình lớn. Đó là sự đổi mới.

Đáp ứng nhu cầu

Đổi mới là một quá trình rất khác so với phát minh. Khi một nhu cầu được xác định và một sản phẩm hoặc dịch vụ được phát triển để đáp ứng nhu cầu đó, bạn có một sự đổi mới. Mọi người nói về "phát minh" bóng đèn hoặc "phát minh" của iPhone, trong khi thực tế cả Thomas Edison và Steve Jobs đều không phải là nhà phát minh. Cả hai đều sử dụng công nghệ hiện có theo những cách mới để hướng đến một thị trường lớn cho kết quả. Họ là những người đổi mới.

Khi ra mắt một doanh nghiệp đầu tiên hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải hiểu rằng một phát minh, dù được truyền cảm hứng như thế nào, sẽ không có giá trị nhiều nếu không ai muốn mua nó. Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm các trung tâm tăng trưởng mới, điều quan trọng là phải hiểu rằng việc lên ý tưởng sản phẩm mới có giá trị thấp hơn nhiều so với việc xác định mong muốn và nhu cầu của người tiêu dùng và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ để đáp ứng chúng.

Thông điệp của chúng tôi cho các doanh nghiệp là đơn giản. Hãy suy nghĩ giống như một nhà đổi mới. Tìm hiểu quá trình đổi mới. dành thời gian ở mặt trước cho những gì thị trường cần, thay vì cố gắng xây dựng một chiến dịch tiếp thị khéo léo bán phát minh của bạn. Đó là cách tốt nhất để thành công.

Đổi mới không phải là nói, mà là về việc làm. Hành động. Vì vậy, hãy di chuyển và bắt đầu hành trình của bạn từ nhà đổi mới tình cờ đến một nhà lãnh đạo kinh doanh đổi mới hiệu suất cao.

Mike Schoultz là người sáng lập Digital Spark Marketing, một cơ quan tiếp thị kỹ thuật số và dịch vụ khách hàng. Với 40 năm kinh nghiệm kinh doanh, ông viết blog về các chủ đề liên quan đến việc cải thiện hiệu suất kinh doanh của bạn. Tìm anh ấy trên G +, Twitter và LinkedIn.


Câu trả lời 4:

Suy nghĩ về ý tưởng kinh doanh sáng tạo? Bạn tập trung ở đâu? Sự phát minh? Sự đổi mới? Sáng tạo?

Tôi luôn ngạc nhiên bởi số lượng khách hàng của chúng tôi không tạo ra sự khác biệt giữa các khái niệm này. Bạn có thể làm cho sự khác biệt?

Một sự khác biệt rõ ràng và trọng tâm hành động phù hợp của bạn chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp của bạn. Hãy khám phá lý do tại sao.

Sáng tạo là khả năng của bạn để tưởng tượng các khái niệm mới. Nó không yêu cầu tạo ra giá trị. Đó là lý do tại sao khi chúng ta chạy các phiên động não; chúng tôi không cho phép các khái niệm được sàng lọc công đức. Chúng tôi đang phân kỳ và tìm kiếm tất cả các ý tưởng có thể. Sáng tạo đóng một vai trò quan trọng trong cả phát minh và đổi mới, nhưng chỉ là thành phần đầu cuối của mỗi.

Phát minh và đổi mới. Họ đã bị lạm dụng triệt để đến mức khó có thể nói ra sự khác biệt giữa họ. Tuy nhiên, họ không thể khác hơn.

Bài đăng thực tế: 6 sự thật tuyệt vời về đổi mới bạn cần biết

Đổi mới là quá trình thông qua đó giá trị được tạo ra và cung cấp cho cộng đồng dưới dạng một giải pháp mới. Chúng tôi đã cố tình chọn để đóng khung định nghĩa là một quá trình. Nó cũng có thể được sử dụng để mô tả một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, đầu ra của quy trình. Trong cả hai trường hợp, các yếu tố chính của ý nghĩa là phân phối giá trị và tính mới.

Phát minh rất khác biệt với sự đổi mới. Khi một ý tưởng mới xuất hiện hoặc một bằng sáng chế mới được đưa ra thì đó là một phát minh. Đó là khoảnh khắc eureka cổ điển khi một người có ý tưởng về chiếc bẫy chuột tốt hơn và bắt đầu tạo ra nó, đặt ra mối quan tâm về việc ai sẽ mua nó cho một ngày khác.

Khi bạn xem xét ba thuộc tính mà một phát minh phải có được bằng sáng chế - tính mới, không rõ ràng, tiện ích - bạn có thể thấy sự khác biệt của nó với một sáng tạo. Một là những đổi mới có thể rõ ràng. Khác là trong khái niệm về tiện ích. Các phát minh chỉ cần hữu ích cho nhà phát minh và có tiện ích dễ nhận biết đối với luật sư sáng chế. Đổi mới phải trả lời cho một đối tượng rộng lớn hơn nhiều. Chúng phải được thông qua trong thực tế bởi cộng đồng người dùng dự định để được coi là một sự đổi mới thực sự.

Phát minh thường được xem là một nguồn tăng trưởng kinh tế. Kết quả là, phát minh đã được liên kết trong tâm trí công chúng để thành công trên thị trường. Không phải vậy. Đó là sự đổi mới tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, doanh nghiệp mới và công việc mới. Các doanh nghiệp cần phải tập trung vào sự đổi mới nhiều hơn là phát minh.

Thị trường

Phát minh được nhận thức chính xác như một nền tảng của sự đổi mới. Nó tạo ra những ý tưởng mới, bằng sáng chế, nguyên mẫu, thiết kế, cũng như các thí nghiệm đột phá và nguyên mẫu làm việc. Tuy nhiên, chính sự đổi mới đã biến những phát minh này thành các sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp thương mại. Cuối cùng, một phát minh chỉ có giá trị bởi thị trường khi khách hàng sử dụng hoặc mua nó. Ví dụ, công nghệ đằng sau TV màn hình phẳng đã được phát minh từ nhiều thập kỷ trước. Sự đổi mới đột phá là ứng dụng công nghệ đó vào sự thèm ăn vô độ của công chúng đối với HDTV màn hình lớn. Đó là sự đổi mới.

Đáp ứng nhu cầu

Đổi mới là một quá trình rất khác so với phát minh. Khi một nhu cầu được xác định và một sản phẩm hoặc dịch vụ được phát triển để đáp ứng nhu cầu đó, bạn có một sự đổi mới. Mọi người nói về "phát minh" bóng đèn hoặc "phát minh" của iPhone, trong khi thực tế cả Thomas Edison và Steve Jobs đều không phải là nhà phát minh. Cả hai đều sử dụng công nghệ hiện có theo những cách mới để hướng đến một thị trường lớn cho kết quả. Họ là những người đổi mới.

Khi ra mắt một doanh nghiệp đầu tiên hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải hiểu rằng một phát minh, dù được truyền cảm hứng như thế nào, sẽ không có giá trị nhiều nếu không ai muốn mua nó. Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm các trung tâm tăng trưởng mới, điều quan trọng là phải hiểu rằng việc lên ý tưởng sản phẩm mới có giá trị thấp hơn nhiều so với việc xác định mong muốn và nhu cầu của người tiêu dùng và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ để đáp ứng chúng.

Thông điệp của chúng tôi cho các doanh nghiệp là đơn giản. Hãy suy nghĩ giống như một nhà đổi mới. Tìm hiểu quá trình đổi mới. dành thời gian ở mặt trước cho những gì thị trường cần, thay vì cố gắng xây dựng một chiến dịch tiếp thị khéo léo bán phát minh của bạn. Đó là cách tốt nhất để thành công.

Đổi mới không phải là nói, mà là về việc làm. Hành động. Vì vậy, hãy di chuyển và bắt đầu hành trình của bạn từ nhà đổi mới tình cờ đến một nhà lãnh đạo kinh doanh đổi mới hiệu suất cao.

Mike Schoultz là người sáng lập Digital Spark Marketing, một cơ quan tiếp thị kỹ thuật số và dịch vụ khách hàng. Với 40 năm kinh nghiệm kinh doanh, ông viết blog về các chủ đề liên quan đến việc cải thiện hiệu suất kinh doanh của bạn. Tìm anh ấy trên G +, Twitter và LinkedIn.