Sự khác biệt giữa các lý thuyết hỗn loạn và phức tạp là gì?


Câu trả lời 1:

Nói một cách chính xác, "độ phức tạp" là một thuật ngữ chung kết hợp các công cụ từ nhiều lĩnh vực khác nhau để trả lời các câu hỏi khó về các hệ thống bậc cao (ví dụ, các mô hình xã hội xuất hiện từ các bộ sưu tập của các cá nhân hình thành xã hội). Tuy nhiên, "hỗn loạn" là một thuật ngữ cụ thể để đối phó với các hệ thống động được mô hình hóa với các phương trình xác định và có các quỹ đạo thay đổi rất lớn so với những thay đổi rất nhỏ trong điều kiện ban đầu. Một hệ thống hỗn loạn không cần phải là sự kết hợp phức tạp của nhiều bộ phận. Tương tự như vậy, mặc dù sự kết hợp phức tạp của nhiều bộ phận có thể hỗn loạn, quán tính có thể tích lũy trong các hệ thống như vậy có thể dẫn đến các mẫu ổn định không phụ thuộc vào các điều kiện ban đầu của các thành phần.


Câu trả lời 2:

Lý thuyết hỗn loạn tập trung nhiều vào khía cạnh toán học của sự phức tạp.

Sự phức tạp đã phát triển để trở nên liên ngành hơn nhiều và được sử dụng trong các lĩnh vực như sinh học, y học, vật lý, kinh tế cũng như khoa học xã hội "mềm" hơn.

Cả hai mô hình nghiên cứu và tính liên kết, tuy nhiên sự phức tạp đã bị mắc kẹt cho đến khi máy tính và nhà toán học làm việc trên Lý thuyết Chaos đến và cho phép chúng ta hình dung các vấn đề phi tuyến tính phức tạp. Ví dụ kinh điển là vấn đề Three Body của Poincare cố gắng dự đoán vị trí của 3 hành tinh tác động lên các lực rất đơn giản có ảnh hưởng lẫn nhau. Bạn có thể thực sự làm điều đó trên giấy và hệ thống rất nhạy cảm / phụ thuộc vào các điều kiện ban đầu.

Sự phức tạp cũng là một cách tiếp cận toàn diện để học và hiểu thế giới xung quanh bạn. Nó nói rằng tổng luôn luôn lớn hơn tổng của các phần. Ý nghĩ cơ bản là tất cả các hệ thống phức tạp, dù là hữu cơ hay không, đều có chung động lực học và lĩnh vực này cố gắng tìm hiểu những "cơ chế" phổ biến này là gì.