Sự khác biệt giữa Stent và Graft là gì?


Câu trả lời 1:

Theo ước tính của báo cáo, thị trường ghép stent động mạch chủ toàn cầu được ước tính trị giá 1.705,3 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2017 và điều này được dự đoán sẽ tăng lên 2.694,1 triệu đô la vào cuối giai đoạn dự báo vào năm 2027. Điều này phản ánh CAGR là 4.2% về giá trị trong thời gian nghiên cứu (2017 - 2027).

Mẫu báo cáo yêu cầu @ https: //www.futuremarketinsights ...