Sự khác biệt giữa tường cọc ống và tường cọc kín là gì?


Câu trả lời 1:

Cả hai loại tường là một loại tường chắn được sử dụng khi bạn muốn đi dưới mặt đất.

Tường cọc ống rất giống với tường cọc lính, và thậm chí có thể được coi là như vậy.

Một bức tường cọc người lính thường sử dụng cọc H và gỗ hoặc tấm thép giữa các cọc.

Một bức tường cọc ống sử dụng cọc vỏ rỗng để lái xuống đất và có các tấm kim loại lồng vào nhau giữa cọc. Thông thường, đống vỏ sẽ được lấp đầy một phần hoặc hoàn toàn bằng bê tông, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Cọc secant sử dụng bê tông có cường độ khác nhau cho một loạt các cọc chồng lên nhau, tạo ra một mặt tường kín. Các cọc sơ bộ được làm bằng bê tông không có cốt thép. Họ được thúc đẩy đầu tiên. Sau khi được phép đặt, họ khoan các cọc bê tông cốt thép, hoặc cọc thứ cấp, bằng cách khoan vào một phần của cọc sơ bộ.