Sự khác biệt giữa PIO và OCI là gì?


Câu trả lời 1:

Thẻ PIO và thẻ OCI đã được chính phủ Ấn Độ cấp cho cư dân Ấn Độ.

Thẻ PIO: Thẻ PIO (Người gốc Ấn Độ) cho phép nhiều lần miễn thị thực vào Ấn Độ khi có hộ chiếu hợp lệ. Thẻ PIO có giá trị lâu dài.

Thẻ OCI: Thẻ OCI (công dân nước ngoài của Ấn Độ) là công dân nước ngoài có nguồn gốc Ấn Độ hoặc vợ / chồng người nước ngoài của Ấn Độ. Thẻ này cũng cấp nhiều mục đích miễn thị thực cho Ấn Độ. Thẻ này không cấp quyền công dân của Ấn Độ. Để có được quốc tịch Ấn Độ, người ta phải từ bỏ hộ chiếu nước ngoài.

Tham khảo: Sự khác biệt giữa OCI và PIO