Sự khác biệt giữa những gì tôi đã mua cuốn sách mà tôi đã không mua cuốn sách này là gì?


Câu trả lời 1:

Vì vậy, "không" chắc chắn là trong quá khứ.

Năm ngoái tôi muốn mua 'Oliver Twist'. Nhưng cửa hàng không có nó nên tôi đã không mua cuốn sách này.

"Không" có nghĩa là bạn đang nói về NGAY BÂY GIỜ, một tình huống đang diễn ra.

(Nếu tôi gặp bạn trong một cửa hàng sách)

-Hi, bạn đã mua 'Oliver Twist'?

-Không, nó hết hàng nên tôi chưa mua cuốn sách này (hoặc 'nó').

Nó ngụ ý rằng bạn vẫn đang suy nghĩ về việc mua nó - bạn đã quyết định không.

Đối chiếu:

-Hi, bạn đã mua 'Oliver Twist'?

-Không, tôi đã xem nó nhưng nó có vẻ rất nhàm chán vì vậy tôi KHÔNG mua cuốn sách này (ngụ ý rằng bạn sẽ không đến với trò chơi mà bạn đã hoàn thành với nó.)