Sự khác biệt giữa tăng và hiệu quả là gì?


Câu trả lời 1:

Độ lợi thường được sử dụng để đo lường một đơn vị cụ thể (có thể là bất cứ thứ gì như điện áp, dòng điện, vận tốc, công suất, mô-men xoắn) trong hệ thống giữa đầu ra và đầu vào trong khi hiệu quả liên quan đến đầu ra hữu ích được tạo ra trong bối cảnh tổng đầu vào cần thiết cho đầu ra đó xảy ra.

Lấy một ví dụ về bất kỳ hệ thống điện

Độ tăng (công suất) = Công suất đầu ra / Công suất đầu vào

Hiệu quả (công suất) = Công suất đầu ra (cần hoặc muốn hoặc hữu ích) / Công suất đầu vào