Sự khác biệt giữa hiệu quả nhiên liệu và tiết kiệm nhiên liệu là gì?


Câu trả lời 1:

Không phải là một nhà khoa học, nhưng đây là ý kiến ​​của tôi vì các thuật ngữ có liên quan chặt chẽ với nhau.

Tiết kiệm nhiên liệu là lượng nhiên liệu được sử dụng để đi một khoảng cách cụ thể; nó có thể là xung quanh khối, mỗi dặm, để đi đến mặt trăng, bất cứ điều gì bạn muốn khoảng cách là.

Hiệu quả nhiên liệu có thể được mô tả là những cải tiến để làm cho chiếc xe đi xa hơn trên cùng một lượng nhiên liệu.

Chẳng hạn, bạn lái một chiếc Chevy Silverado với 5,3 từ LA đến NY và nhận 15 mpg. Bây giờ đặt thiết kế thân xe sang một bên, GM sử dụng quản lý nhiên liệu chủ động trên 5.3 và tắt 4 trong số 8 xi-lanh khi tải động cơ cho phép. Sửa đổi một thành phần động cơ hoặc thiết kế của một cái gì đó để trực tiếp cải thiện nền kinh tế nhiên liệu là những gì bạn sẽ xác định là tăng hiệu quả nhiên liệu của sản phẩm.


Câu trả lời 2:

Cả hai thuật ngữ này dường như, thường xuyên, được sử dụng thay thế cho nhau nhưng chúng ta hãy xem xét các sắc thái ý nghĩa của 'hiệu quả' và 'nền kinh tế'. Hiệu quả nhiên liệu dường như liên quan nhiều hơn đến thực hành kỹ thuật và thiết kế (phần cứng & phần mềm), trong khi tiết kiệm nhiên liệu sẽ liên quan nhiều hơn đến các yếu tố của con người, như thói quen lái xe và thực hành có ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu.


Câu trả lời 3:

Cả hai thuật ngữ này dường như, thường xuyên, được sử dụng thay thế cho nhau nhưng chúng ta hãy xem xét các sắc thái ý nghĩa của 'hiệu quả' và 'nền kinh tế'. Hiệu quả nhiên liệu dường như liên quan nhiều hơn đến thực hành kỹ thuật và thiết kế (phần cứng & phần mềm), trong khi tiết kiệm nhiên liệu sẽ liên quan nhiều hơn đến các yếu tố của con người, như thói quen lái xe và thực hành có ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu.