Sự khác biệt giữa biên lai tiền mặt và ghi nhớ tiền mặt là gì?


Câu trả lời 1:

Ghi nhớ tiền mặt và Biên nhận tiền mặt được sử dụng để xác nhận việc nhận tiền mặt.

Ghi nhớ tiền mặt cũng là một công cụ thương mại không thể thương lượng cho biết, tiền đã được nhận từ người mua cho hàng hóa bán cho anh ta. Nó hoạt động như một bằng chứng thanh toán tiền mặt được thực hiện. Bản ghi nhớ tiền mặt chứa mô tả sau:

  • DateSerial NumberName và địa chỉ của nhà cung cấp Tên và địa chỉ của người mua Giá của hàng hóaQuantityDiscount (nếu có, cả về chiết khấu thương mại và tiền mặt) Thuế (VAT hoặc thuế dịch vụ tùy theo từng trường hợp) Tổng số tiền Nhận được của nhân viên thu ngân

Tuy nhiên, nhận tiền mặt là một xác nhận của tiền mặt nhận được. Biên lai tiền mặt được đưa ra cho các giao dịch thương mại và phi thương mại. Nhân viên tạm ứng từ công ty (thương mại) và vay cá nhân (phi thương mại) được hỗ trợ bằng hóa đơn tiền mặt.