Sự khác biệt giữa đơn vị pin và bộ sạc pin là gì?


Câu trả lời 1:

n

không biết chuyến đi. biết nhỏ giọt. o

một bộ sạc tính theo ampe. một bộ sạc nhỏ giọt sạc chậm hơn với một vài ampe hoặc thậm chí ít hơn. nếu bạn đang cố gắng sạc pin vì ít sử dụng, hãy sử dụng đấu thầu pin. ampe thấp, màn hình pin sẽ không quá hoặc sạc. một bộ sạc thông thường hoặc bộ sạc nhỏ giọt có thể.


Câu trả lời 2:

SMPS kiêm bộ sạc pin là mô hình phục vụ đồng thời hai thứ1) Kích hoạt tải và 2) Nó sạc pin dự phòng Pin có nghĩa là thời gian pin sẽ hỗ trợ loa dự phòng trong trường hợp AC không thành công.

Micro Power là một thương hiệu rất mạnh cho pune SMPS, chuyển đổi chế độ cung cấp năng lượng pune và pps pune, pune cung cấp năng lượng.