Sự khác biệt giữa túi tote và túi mua sắm là gì?


Câu trả lời 1:

Chà, ban đầu có một sự khác biệt lớn, bây giờ có thể có một chút khác biệt. Một túi tote là một túi lớn, ban đầu nó luôn được làm bằng vải, có hai tay cầm. Không có túi bên trong hoặc bên ngoài. Nó được tạo ra để "tote" (mang theo) mọi thứ xung quanh, đặc biệt là trong khi mua sắm hoặc đi du lịch. Họ đã phát triển từ túi vải cơ bản đến túi cao cấp thanh lịch và quyến rũ.