Sự khác biệt giữa điện thoại và điện thoại thông minh là gì?


Câu trả lời 1:

Chà, tôi có blog tốt nhất cho bạn hy vọng bạn sẽ thích nó

Alexander Graham Bell đã cho chúng ta nhạc chuông bằng cách phát minh ra điện thoại ở tuổi 29 vào năm 1876. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2019, Bell sẽ quay tròn 172 năm trong kỷ nguyên của điện thoại thông minh.

Tiếng nói đầu tiên ... Mục nhập sổ tay ngày 10 tháng 3 năm 1876 của Alexander Graham Bell mô tả thí nghiệm thành công của ông với điện thoại. Nói chuyện qua nhạc cụ với trợ lý của mình, Thomas A. Watson, ở phòng bên cạnh ...

để xem blog đầy đủ bấm vào đây DGMC PGDM Media and Communication, Media Management, PGDM, MBA Course, Best MBA College, Top MBA College, The Best Media School, The Media Media, Best Careerers in Media, Mass Communication