Sự khác biệt giữa một người lính và một người điều khiển chiến đấu là gì?


Câu trả lời 1:

Một người lính người Viking là bất cứ ai từng phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ. Thủy thủ là Hải quân, Không quân là Không quân, Thủy quân lục chiến là Thủy quân lục chiến, Bờ biển là Cảnh sát biển.

Người điều khiển chiến đấu sẽ là người tích cực tham gia chiến đấu trong các hoạt động quân sự. Anh ấy / cô ấy có thể từ bất kỳ chi nhánh dịch vụ. Một số sử dụng nó để đề cập cụ thể đến những người là một phần của lực lượng đặc biệt / chiến tranh / hoạt động.

Tốt,

Bàn tròn của các chiến binh

ITunes: https://podcasts.apple.com/us/podcast/warriors-roundtable/id1461732654

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7OQ9BKVj2_o8QSq0HZu8vA