Sự khác biệt giữa hình ảnh được cảm nhận từ xa và hình ảnh bình thường là gì?


Câu trả lời 1:

Một hình ảnh bình thường chỉ là một hình ảnh đại diện và nó được chụp bằng các dải hiển thị là Đỏ, Xanh lục và Xanh lam.

Trong khi Một hình ảnh viễn thám và được chụp bằng nhiều băng tần và tất cả các dữ liệu của các dải này được ghi riêng. Các dải trên mỗi hình ảnh của các vệ tinh là từ 3 bóng36 trong hình ảnh đa phổ trong khi nó có thể đạt tới 200 dải trong hình ảnh đa phổ.

Sự khác biệt chính là của các ban nhạc và kênh.