Sự khác biệt giữa Bằng Kỹ sư và Tiến sĩ là gì?


Câu trả lời 1:

Bằng cấp của một Kỹ sư (Dipl.-Ing. Hoặc Diplom-Ingenieur ở Đức và Áo, Diplôme d'Ingénieur ở Pháp và vùng Maghreb, Ingénieur Civil ở Bỉ, v.v.) là một bằng cấp học thuật nâng cao về kỹ thuật được trao ở Châu Âu, vùng Maghreb các quốc gia (Morocco, Algeria, Tunisia), một số quốc gia ở Mỹ Latinh và một số tổ chức ở Hoa Kỳ.

Ở châu Âu, bằng kỹ sư được xếp hạng ở cùng cấp độ với bằng thạc sĩ và thường được gọi là "bằng kỹ sư" (viết tắt là Dipl.-Ing. Hoặc DI). Ở một số quốc gia Mỹ Latinh và Hoa Kỳ, bằng cấp của kỹ sư có thể được nghiên cứu sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ và thường được coi là cao hơn bằng thạc sĩ và tương đương với bằng tiến sĩ về kỹ thuật (viết tắt là Eng.D.). Ở các quốc gia khác của Mỹ Latinh, không có bằng kỹ sư phù hợp, nhưng danh hiệu Kỹ sư được sử dụng cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân 5 năm.

Ở Hoa Kỳ, bằng cấp Kỹ sư hoặc Kỹ sư là bằng cấp cao nhất về kỹ thuật. Nó thường đi trước bằng thạc sĩ và không phải là điều kiện tiên quyết để lấy bằng tiến sĩ, đôi khi phục vụ như bằng cấp cuối cùng nhưng thường là bằng cấp tiến sĩ trong đó công việc sơ bộ trong lĩnh vực tương ứng của ứng viên được công nhận. Chỉ một số học viện hàng đầu đang cung cấp văn bằng Kỹ sư, như MIT, Stanford, Caltech, UCLA, và Viện Công nghệ Stevens.

Ví dụ, trong CalTech, bằng cấp của Kỹ sư được trao trong các lĩnh vực hạn chế. Công việc để lấy bằng kỹ sư phải bao gồm các nghiên cứu và nghiên cứu nâng cao trong lĩnh vực phù hợp với mức độ mong muốn. Nó phải phù hợp với các yêu cầu đặc biệt được thiết lập cho mức độ đó và nên được lên kế hoạch tham khảo ý kiến ​​với các thành viên của khoa liên quan. Những sinh viên đã nhận được bằng kỹ sư nói chung sẽ không được nhận vào bằng tiến sĩ.

Chương trình cấp bằng kỹ sư đòi hỏi năng lực nâng cao và rộng hơn về các môn khoa học và kỹ thuật so với bằng thạc sĩ, nhưng ít chú trọng vào nghiên cứu ban đầu hơn là chương trình tiến sĩ. Nói chung, bằng kỹ sư đòi hỏi hai năm học vượt quá bằng đại học.

Tại Hoa Kỳ, các chương trình dẫn đến bằng kỹ sư được thiết kế đặc biệt cho giáo dục kỹ sư thực hành.

Tóm lại, bằng cấp của Kỹ sư được khuyến nghị cho những sinh viên muốn tham gia vào một nghề nghiệp chuyên nghiệp trong ngành.


Câu trả lời 2:

Tôi là một fan hâm mộ lớn của bằng Kỹ sư, mặc dù đôi khi tôi nghĩ vì những lý do thực tế rằng nó nên được coi là một Tiến sĩ Kỹ thuật thay thế. Tôi đã lấy bằng Kỹ sư Môi trường từ MIT vào năm 1977. Khóa học tương đương với một thạc sĩ về đại dương và cơ khí, thạc sĩ về chính sách công và luật quốc tế và hầu hết thạc sĩ về khoa học môi trường. Nó cũng bao gồm một luận án giải quyết các vấn đề kỹ thuật và chính sách rộng lớn hơn nhiều so với một thạc sĩ, nhưng tập trung vào ứng dụng hơn là nghiên cứu lý thuyết. Trong khối lượng công việc, luận án cũng giống như những người bạn chung cư của tôi đưa vào luận án tiến sĩ của họ.

Bằng Kỹ sư là bằng kỹ sư thiết bị đầu cuối của người Viking, gần tương đương với bằng tiến sĩ chuyên nghiệp như JD hoặc MD. Đối với mục đích tiền lương, chính phủ Hoa Kỳ đối xử với nó giống như một tiến sĩ và khi tôi dạy tại một trường luật, nó được coi là tương đương với học thuật của JD.

Không giống như hầu hết các bằng Kỹ sư (thậm chí tại MIT), bằng Kỹ sư Enviornmental của MIT là duy nhất trong yêu cầu đối với các khóa học phi kỹ thuật về chính sách công, luật, kinh tế, phân tích chính sách, v.v. các kỹ sư, nhà kinh tế, nhà ngoại giao và luật sư về luật pháp và chính sách đại dương, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và ngoại giao quốc tế.

Bằng kỹ sư là lý tưởng cho công việc tôi muốn làm và nó đã cho tôi cơ sở học tập từ đó tôi có thể học các lĩnh vực mới mà không cần quay lại thêm thời gian tại một trường đại học. Điều này một phần vì tôi có thể làm việc với MIT để điều chỉnh chương trình theo nhu cầu và sở thích của tôi. Thật không may, các giáo sư thường là tiến sĩ và họ không thấy bằng cấp Kỹ sư có thể nhiều hơn bằng ABD (về Tất cả nhưng Luận văn) - cố vấn của tôi đã có JD, vì vậy anh ta đã phù hợp với lợi ích của bằng cấp chuyên nghiệp .


Câu trả lời 3:

Tôi là một fan hâm mộ lớn của bằng Kỹ sư, mặc dù đôi khi tôi nghĩ vì những lý do thực tế rằng nó nên được coi là một Tiến sĩ Kỹ thuật thay thế. Tôi đã lấy bằng Kỹ sư Môi trường từ MIT vào năm 1977. Khóa học tương đương với một thạc sĩ về đại dương và cơ khí, thạc sĩ về chính sách công và luật quốc tế và hầu hết thạc sĩ về khoa học môi trường. Nó cũng bao gồm một luận án giải quyết các vấn đề kỹ thuật và chính sách rộng lớn hơn nhiều so với một thạc sĩ, nhưng tập trung vào ứng dụng hơn là nghiên cứu lý thuyết. Trong khối lượng công việc, luận án cũng giống như những người bạn chung cư của tôi đưa vào luận án tiến sĩ của họ.

Bằng Kỹ sư là bằng kỹ sư thiết bị đầu cuối của người Viking, gần tương đương với bằng tiến sĩ chuyên nghiệp như JD hoặc MD. Đối với mục đích tiền lương, chính phủ Hoa Kỳ đối xử với nó giống như một tiến sĩ và khi tôi dạy tại một trường luật, nó được coi là tương đương với học thuật của JD.

Không giống như hầu hết các bằng Kỹ sư (thậm chí tại MIT), bằng Kỹ sư Enviornmental của MIT là duy nhất trong yêu cầu đối với các khóa học phi kỹ thuật về chính sách công, luật, kinh tế, phân tích chính sách, v.v. các kỹ sư, nhà kinh tế, nhà ngoại giao và luật sư về luật pháp và chính sách đại dương, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và ngoại giao quốc tế.

Bằng kỹ sư là lý tưởng cho công việc tôi muốn làm và nó đã cho tôi cơ sở học tập từ đó tôi có thể học các lĩnh vực mới mà không cần quay lại thêm thời gian tại một trường đại học. Điều này một phần vì tôi có thể làm việc với MIT để điều chỉnh chương trình theo nhu cầu và sở thích của tôi. Thật không may, các giáo sư thường là tiến sĩ và họ không thấy bằng cấp Kỹ sư có thể nhiều hơn bằng ABD (về Tất cả nhưng Luận văn) - cố vấn của tôi đã có JD, vì vậy anh ta đã phù hợp với lợi ích của bằng cấp chuyên nghiệp .


Câu trả lời 4:

Tôi là một fan hâm mộ lớn của bằng Kỹ sư, mặc dù đôi khi tôi nghĩ vì những lý do thực tế rằng nó nên được coi là một Tiến sĩ Kỹ thuật thay thế. Tôi đã lấy bằng Kỹ sư Môi trường từ MIT vào năm 1977. Khóa học tương đương với một thạc sĩ về đại dương và cơ khí, thạc sĩ về chính sách công và luật quốc tế và hầu hết thạc sĩ về khoa học môi trường. Nó cũng bao gồm một luận án giải quyết các vấn đề kỹ thuật và chính sách rộng lớn hơn nhiều so với một thạc sĩ, nhưng tập trung vào ứng dụng hơn là nghiên cứu lý thuyết. Trong khối lượng công việc, luận án cũng giống như những người bạn chung cư của tôi đưa vào luận án tiến sĩ của họ.

Bằng Kỹ sư là bằng kỹ sư thiết bị đầu cuối của người Viking, gần tương đương với bằng tiến sĩ chuyên nghiệp như JD hoặc MD. Đối với mục đích tiền lương, chính phủ Hoa Kỳ đối xử với nó giống như một tiến sĩ và khi tôi dạy tại một trường luật, nó được coi là tương đương với học thuật của JD.

Không giống như hầu hết các bằng Kỹ sư (thậm chí tại MIT), bằng Kỹ sư Enviornmental của MIT là duy nhất trong yêu cầu đối với các khóa học phi kỹ thuật về chính sách công, luật, kinh tế, phân tích chính sách, v.v. các kỹ sư, nhà kinh tế, nhà ngoại giao và luật sư về luật pháp và chính sách đại dương, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và ngoại giao quốc tế.

Bằng kỹ sư là lý tưởng cho công việc tôi muốn làm và nó đã cho tôi cơ sở học tập từ đó tôi có thể học các lĩnh vực mới mà không cần quay lại thêm thời gian tại một trường đại học. Điều này một phần vì tôi có thể làm việc với MIT để điều chỉnh chương trình theo nhu cầu và sở thích của tôi. Thật không may, các giáo sư thường là tiến sĩ và họ không thấy bằng cấp Kỹ sư có thể nhiều hơn bằng ABD (về Tất cả nhưng Luận văn) - cố vấn của tôi đã có JD, vì vậy anh ta đã phù hợp với lợi ích của bằng cấp chuyên nghiệp .