Sự khác biệt giữa phát triển ứng dụng web và web là gì?


Câu trả lời 1:

Trang web là tập hợp các trang web có thông tin kết xuất nội dung liên quan về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của công ty. Nó được tạo bằng HTML với các liên kết đến chi tiết về các tiện nghi liên quan. Các ứng dụng web hoạt động trên một tập hợp các yếu tố tương tác. Tương tác người dùng là chìa khóa để làm việc của các ứng dụng cung cấp giá trị khi khách hàng tham gia. Trường hợp trang web và ứng dụng web có vẻ rất giống nhau thì đó chỉ là vấn đề ngữ nghĩa.

Để biết thêm về phát triển trang web và ứng dụng web Bấm vào đây.