Điều gì có thể xảy ra nếu sự khác biệt giữa GPU và CPU quá lớn?


Câu trả lời 1:

Nó phụ thuộc vào những loại việc bạn đang làm.

Về mặt kỹ thuật sẽ có một nút thắt cổ chai, trong đó, ví dụ bạn có i7 và GeForce 210. Thực hiện các hoạt động đơn giản, như duyệt internet sẽ ổn. Tuy nhiên, chơi trò chơi hoặc thực hiện các tính toán chuyên sâu sẽ cho thấy sự khác biệt. Tùy thuộc vào việc một ứng dụng dựa trên CPU hay dựa trên GPU nhiều hơn sẽ quyết định mức độ tắc nghẽn và hiệu suất bạn có thể mong đợi.


Câu trả lời 2:

Nói một cách đơn giản: CPU sẽ làm tắc nghẽn GPU.

Hãy tưởng tượng đặt GTX 1080Ti vào một hệ thống từ năm 2005 với Pentium 4 với RAM 2GB. Thẻ video chỉ không thể nguồn dữ liệu từ CPU đủ nhanh để nó hoạt động hết công suất. Bạn sẽ trở nên tốt hơn với một card đồ họa tầm trung phù hợp hơn với CPU bạn sẽ sử dụng. Một số kết hợp phổ biến mà tôi đã thấy là Pentium G4560 với GTX 1050Ti, Intel Core i3 Way6100 với GTX 1050Ti / GTX 1060 và tương tự. Chọn một cách khôn ngoan.