Thông lượng và sự khác biệt giữa thông lượng điện và từ thông là gì?


Câu trả lời 1:

Thông lượng là sự hiện diện của một trường lực trong một môi trường vật lý xác định, hoặc dòng năng lượng đi qua một bề mặt. Trong điện tử, thuật ngữ này áp dụng cho bất kỳ trường tĩnh điện và bất kỳ từ trường nào. Thông lượng được mô tả là "đường thẳng" trong mặt phẳng chứa hoặc cắt các cực điện tích hoặc cực từ.

Sự khác biệt đáng kể nhất giữa từ trường và từ thông là từ trường là vùng xung quanh nam châm nơi điện tích chuyển động chịu một lực, trong khi đó từ thông cho biết số lượng hoặc cường độ của các đường sức từ do nam châm tạo ra.