Về mặt pháp lý, sự khác biệt giữa bỏ bê và sơ suất là gì?


Câu trả lời 1:

Bỏ bê là hành động không quan tâm đến người mà bạn nợ một nghĩa vụ chăm sóc cụ thể, chẳng hạn như nghĩa vụ của cha mẹ là cung cấp một môi trường có thể ở được cho con họ.

Tiêu cực là không đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào mà bạn phải đối với người khác, chẳng hạn như nghĩa vụ vận hành ô tô của bạn với sự chăm sóc hợp lý.