Có sự khác biệt nào giữa lốp trục lái và lốp trục lái của xe tải không?


Câu trả lời 1:

Chắc chắn có thể có!

Một số lốp xe được chế tạo để trở thành tất cả các vị trí, nơi mà chúng có hiệu quả trong tất cả các vị trí. Các lốp xe khác được chế tạo để trở thành lốp đặc biệt, với các mẫu gai lốp, cấu trúc thân thịt và lựa chọn vật liệu được điều chỉnh cho mục đích này. Những người khác sẽ được lốp xe chuyên dụng.

Thông thường, lốp xe chuyên dụng có mô hình khối gai lốp mạnh mẽ hơn nhiều so với lốp lái chuyên dụng và được chế tạo để đối phó với những căng thẳng liên quan đến việc lái xe so với không điều khiển.