Có sự khác biệt lớn giữa chuyên ngành vật lý và chuyên ngành vật lý thiên văn?


Câu trả lời 1:

Một vài khóa học, có lẽ. Thực tế không có gì tôi tưởng tượng ở cấp đại học - thường là một phần tư / học kỳ ít hơn của cơ học lượng tử, và một vài khóa học về thiên văn học để bù đắp.

Tôi đang theo học chương trình sau đại học về Vật lý thiên văn, nhưng nền tảng của tôi quyết định chỉ là 'vật lý'. Nó thực sự không quan trọng.