cách bỏ chặn tài khoản wechat


Câu trả lời 1:

Làm theo các bước sau:

  1. Mở WeChat.
  2. Chuyển đến "Tôi".
  3. Đi tới Cài đặt.
  4. Đi tới Quyền riêng tư.
  5. Đi tới Danh sách bị chặn.
  6. Nhấp vào người bạn muốn bỏ chặn.
  7. Nhấp vào dấu 3 chấm
  8. Nhấp vào Bỏ chặn.

Và bây giờ bạn đã hoàn thành.

Hy vọng điều này sẽ giúp và cảm ơn vì đã đọc.

Chúc bạn ngày mới tốt lành.


Tôi nói về Trung Quốc, WeChat, Toastmasters, Thượng Hải và các dịch vụ CNTT Trung Quốc ở Trung Quốc.

Thoải mái để

kết nối với tôi

và đặt câu hỏi về những chủ đề này.


Câu trả lời 2:

1, Nhấp vào “Tôi”, “Cài đặt”, “Quyền riêng tư”.

2, "Danh sách bị chặn". Sau đó xóa bạn bè mà bạn muốn bỏ chặn.


Câu trả lời 3:

Trước hết, hãy mở WeChat.

Sau đó, nhấn vào “Tôi”.

Nhấn vào Cài đặt.

Sau đó nhấn vào Quyền riêng tư.

Sau đó, Danh sách bị chặn.

Nhấn vào người bạn muốn bỏ chặn.

Nhấn vào ⁝.

Nhấn vào Bỏ chặn.

Đó là nó!


Câu trả lời 4:

Chỉ cần vào [Quyền riêng tư] rồi chọn [Danh sách bị chặn]. Chỉ cần chọn tên bạn bè của bạn từ danh sách rồi chọn nút ở phía trên bên phải màn hình của người bạn đó, sau đó chọn [Bỏ chặn]

Hi vọng điêu nay co ich!