cách làm mặt nạ phòng độc cỏ dại


Câu trả lời 1:

Phụ thuộc vào ý của bạn khi chống lại chúng nhưng hãy giả sử rằng bạn có mặt nạ phòng độc trên con dấu đó với bộ lọc ABEK hoạt động tốt thì bạn sẽ không thể hít phải bất cứ thứ gì từ cần sa nhưng lưu ý rằng ngay cả khi bạn không thở bất kỳ thứ gì trong khói vẫn có thể dính vào quần áo của bạn hoặc bất cứ thứ gì và khiến bạn có mùi.


Câu trả lời 2:

Đúng hơn là một câu hỏi ngớ ngẩn, nếu họ làm việc trên CS Gas, thì vâng, nó sẽ bảo vệ bạn khỏi những tệ nạn của cần sa. Chúc may mắn.