Làm thế nào bạn có thể nói sự khác biệt giữa một người hướng nội và một người bí mật?


Câu trả lời 1:

Một người hướng nội không che giấu bất cứ điều gì. Anh ấy / cô ấy chỉ thích dành thời gian một mình. Nếu họ thân thiện tiếp cận, họ sẽ không gặp vấn đề gì về việc mở cửa. Nhưng họ sẽ cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện ngay khi có thể.

Thư ký sẽ không mở ra chút nào. Họ không muốn bất cứ ai biết bất cứ điều gì cá nhân về họ. Vì vậy, họ có thể là thô lỗ. Nhưng họ cũng có thể cố gắng tránh mọi cuộc trò chuyện và thay đổi chủ đề bất cứ khi nào họ có thể.