Một tụ điện 200 pF được tích điện đến mức chênh lệch tiềm năng là 100 volt. Các bản của nó sau đó được kết nối song song với một tụ điện khác và tiềm năng chênh lệch giữa các bản rơi xuống 60 volt. Điện dung của điện dung thứ hai là gì?


Câu trả lời 1:

Hãy để áp dụng phương trình của tụ điện:

Q = C. V

Trong đó Q là điện tích, C điện dung và V điện áp.

Q0 = C0. V0, trong đó C0 là 200pF và V0 là 100V

Khi chúng ta kết nối các tụ song song, chúng ta bằng điện áp trên hai, do đó:

V = Q / C ==> Q0 / C0 = Q1 / C1

Trong đó Q0 'là điện tích trên tụ 200pF sau khi kết nối với nhau và Q1 và C1 tương đồng.

Chúng tôi cũng biết rằng tổng phí được bảo toàn, vì vậy:

Q0 = Q0 '+ Q1

Và chúng ta biết rằng Q0 '= C0. V1, trong đó V1 = 60V

Chúng ta có ba phương trình và ba ẩn số Q0 ', Q1 và C1. Bạn có thể tiếp tục và giải quyết nó và sau đó nhấn vào các giá trị của hằng số.

Chúc may mắn!